0

ძმაკაცმორჩილი

ძმაკაცმორჩილი არც თუ ისე გავრცელებული სიტყვაა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ გამოირჩევა განსაკთრებული სიყვარულითა და სითბოთი. გამოიყენება ისეთი პიროვნების დასახასიათებლად, რომელიც თავდადებულია საძმაკაცოსთვის და ძალ-ღონეს არ იშურებს საძმოს კეთილდღეობისთვის.

ავთო ჩვენიანი კაცია, იმენა ძმაკაცმორჩილია.