0

ხატა

იგივე ბაითი. იგივე სექსოდრომი. ბინა ან სახლი, რომლის დანიშნულებაა მიიღოს წყვილები საჟიმაოდ.

- გიო, სად წავიყვანოთ ეხლა ესენი? უკვე მზად არიან მოსაცემად.
- ბიძაჩემის ხატაზე ავყაროთ, თუ თვითონ არ ყავს იქ ვინმე წაკლა.