1

ხუინაა

სიტყვა რომელიც მოსდევს მეგობრის წარმოთქმულ "აა"-ს

კალმისტარისტარია?
-რაააა?
ხუინაააა

0

ხუინაა

ფრაზა გამოიყენება უმეტესწილად მაშინ, როდესაც ვინმე იტყვის "ა"-ზე დაბოლოევულ სიტყვას.

-ოე, ნიკა
-რა?
-ხუინაა.
*ხმამაღალი სიცილი*