0

მივალთ სახლში

ფარაზას ძირითადად მოვისმენთ დედისგან რომელსაც უსაყვედურეს შვილის ცუდი საქციელის ან ქცევისთვის შვილის თანდასწრებით

-ცუდად იქცევა, მასწავლებელს არუსმენს და აბრაზებს
-მივალთ სახლში