0

თავგასა

დიდ თავიანი ადამიანის მეტსახელი. ანუ თავგასიებული.

-თავგას, გაწიე თავი, ვერაფერს ვხედავ!