0

პარაოზი

რუსული სიტყვაა და ორთქმავალს ნიშნავს. ასევე გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ღერი-ღერზე ეწევა

-ერთი ღერიც მაიტა
-რა იყო პარაოზი ხარ შეჩ