3

ქართული რეპი

ამერიკული რეპის პატენტი ქმნილება, რომელიც გვხვდება ძველ ქართულ მითოლოგიაში თავის გმირებთან ერთად: ყოვლის მპოვნელი Masteri, ნძრევამოსილი Enemy და კიდვ ბევრი მეობის წევრი...

სუსტებს განსაცდელი ელით
სუსტებს განსაცდელი გელით