0

რაზვალი

პირდაპირი მნიშვნელობით მანქანის ბორბლების ნახარს ნიშნავს,მაგრამ გამოიყენება ირიბი მნიშვნელობით,როცა ამხანაგი იდიოტობას ამბობს

"რეებს ბჟოტიალობ ბიჭო,ტვინში რაზვალი ხოარ გაქ"