0

ტრაკში კუილი უხმება

ფინანსურად ძალიან ღარიბი ადამიანის აღმნიშვნელი სიტყვა

მაგას რა ფული უნდა ქონდეს ტრაკში კუილი უხმება