0

გაძვრები კიტრის ჩითილში ?

გამოიყენება ცინიკურად დაცინვის დროს.პასუხ კიზე აუტყდებათ სიცილი ხოლო არაზე სერიოზულად დაგიწყებენ საუბარს

-როგორ ხარ ვახო ?
-კარგად შენ?
-არამიშავს
-გაძვრები კიტრის ჩითილში ?...........