0

რასა ბზიკილაობ ?

გამოიყენება ისეთი ადამიანის ან მსხვილფეხა პირუტყვის მიმართ რომელიც გამოირჩევა მოძრაობებით.

-ბიჯო ეე დეკეული რომ აგიყვანია კაბინაში რომ დაბზიკილავდეს და ჩამოხტეს მერე სად მიდიხარ ?