0

კაცი პიროვნება

უწოდებენ ადამიანს, რომელსაც ცხოვრებაში მინიმუმ ერთხელ აქ ჩადენილი სამაგალითო საქციელი...ასევე იხმარება მეგობრის რეპუტაციის ასამაღლებლად სხვასთან

აი ეს ძმაო არის კაცი პიროვნება