0

პირფაჩარა

ბლანჟეიანი ტიპების მეტსახელი.

- ბლანჟე მინდა მივუშვა. რას იტყვი?
- მოუშვი. კიდევ ერთი პირფაჩარა შეგვემატება.