0

შოტი

შოტი არის რუსული სიტყვა რომელიც ნიშნავს ქულას

ფეხბურთის თამაშის დროს ერთმანეთში ხშირად გაისმის რა შოტია ბრატტტ 2-1