0

მუწუკა

ადამიანი რომელსაც სახეზე გამონაყარი აქვს

მუწუკ შე ყ*ეო