0

იჟოგა არ მოგცეს

გამოიყენება როდესაც ადამიანი საკმარისზე მეტს ითხოვს,

მაიტა აბა ერთი სიგარეტიც. იჟოგა არ მოგცეს