0

გოიმო

სიტყვა რიმელსაც "გაჩითული" გოგოები ანუ (კარგად ჩაცმულები,და არაპატიოსნები) ბავშვების დასამცირებლად იყენებენ.

.