0

ვარკეთილელი ვარ

ადამიანი რომელიც არ თანამშრომლობს პოლიციასთან

ითანამშრომლებდით პოლიციასთან?
არა
რატომ?
ვარკეთილელი ვარ!