მე განა მუცლიდან მომდევს - განმარტებები - ბიძერი
0

მე განა მუცლიდან მომდევს

წინადადება გამოიყინება მაშინ როდესაც უფროსი მამაკაცი ასწავლის თავისზე პატარას რამეს და არ გამოსდის

წინადადება გამოიყინება მაშინ როდესაც უფროსი მამაკაცი ასწავლის თავისზე პატარას რამეს და არ გამოსდის