0

ხარაშოო

ქართულად ითარგმნება როგორც კარგი, მაგრამ ასევე ხმარობენ იაზვურად ან ბლატნოი ტონითაც

ჩემია ტო ეს
შენია? ხარაშოო