0

შპარგალკა

პროჭული საშუალება ძირითადად გამოიყენება საკონტროლოს დასაწერად... შპარგალკა ხშირად რთული მოსაპოვებელია

პირველი ვარიანტის შპარგალკა გამიძრე რა