0

ბავშვებს წაუღე სახლში

ნაცნობისთვის რაიმეს უსასყიდლოდ გადაცემის მიზანი და გამართლება. იხმარება უმეტესად ფულთან ან ტკბილეულთან.

-გაჩერდი არაა საჭირო.
-გაფიცებ, ბავშვებს წაუღე სახლში.