0

ჩაწერე და ამოაგდებს

ვინმესთან კამათისას, ჩვენი არგუმენტის გასამყარებელი გამოთქმა - ნაგულისხმევია, ინტერნეტში რაიმე საძიებო პორტალის მოშველიება. ძირითადად, Google და Youtube.

- ეე, ძმაო! თუ არ გჯერა, ჩაწერე და ამოაგდებს.