0

ყლე ტაქსისტი შემხვდა

დაგვიანების მიზეზი, რომელიც ძირითადად გამოწვეულია სახლიდან გვიან გამოსვლითა და ავტობუსით მგზავრობის შედეგად

-ბიჭო სად ხარ ტო?
- აუ რავი რა ყლე ტაქსისტი შემხვდა