0

დავერბოვკებული

(აქვე: დამუშავებული) - ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური ზეწოლის შედეგად მოწინაამღდეგის პოზიციაზე გადაყვანილი ადამიანი

.