0

ყბადამიანი

ადამიანი რომელშიც ყბა წარმოადგენს ცალკე პიროვნებას...ყბას შეუძლია გამოხატოს აზრი და ის აუცილებლად მოითხოვს დამოუკიდებლობას...

თავისუფლება ყბას..