0

დოლია

სიტყვა დოლია არის იგივე წილი რომელსაც ხშირად გამოიყენებენ 90იან წლებში ნაცხოვრები სტარიკები

-ბიჭო დავით გუშინ კაი კუში დავითრიე სიმონ
-მერე ჩემი დოლია? (დავითა)