0

რა ნაფხანი ფაჩარივით გაქ თმები

ესე მიმართავენ ისეთი ადამიანს რომელსაც დაუბანელი და დაუვარცხნელი თმებით მოძრაობს

-რაიყო შეჩემა თმები რა ნაფხანი ფაჩარივით გაქ