0

ჩავიჯვით?

გამოიყენება საერთო საქმის პროგრესის გასაგებად, ძირითადად, სამსახურში უფროსის მიერ. როდესაც გეგმაა შესასრულებელი და აინტერესებს აბა რა ეტაპზე ვართ თანამშრომლები.

- ჰა, აბა როგორ არის საქმე? ჩავიჯვით?