0

ვსმისლე?

მნიშვნელობა ქართულში: ანუ

ვსმისლე რა იგულისხმე? (კერძო საუბრიდან)