0

პარკში ჩაგიდოთ?

მაღაზიის გამყიდველთა კატეგორია რომელნიც ამ კითხვას დაუფიქრებლად სვამენ

მყიდველი: ბრინჯი ამიწონეთ 1კგ
გამყიდველი: პარკში ჩაგიდოთ?