0

გამოტ$ნაურდა

ვისიმეს მიერ ჩადენილი საქციელი,ან რეპლიკა და კომენტარი,როდესაც მას ყურადღებას არავინ აქცევს და არც მისი პასუხისმგებლობის არეალს ეკუთვნის კონკრეტული შემთხვევა

- სოსო გამოტ$ნაურდა წეღან.
- რატომ?
- მე მკითხეს და მან დაიწყო ტლიკინი.