0

რას გიგავთ რამეი?!

ძირითადად, იყენებენ იმერლები უკმაყოფილების გამოსახატავად, როცა ირგვლივ მატერიალურ არეულობას ხედავენ.

ოთახი მირეულ-მორეულია და აღშფოთებული ადამიანი იძახის: ,,რას გიგავთ რამეი''?!