0

აქამდე ჩამოდი

ფრაზა მეგობრისგან ან ნათესავისგან, რომელიც იმყოფება უცხოეთში

აქამდე ჩამოდი და მერე მევიცი