0

მთვარეზე მოჯმა არ გინდა ?

წინადადება გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანი ზედმეტად გადაეშვება ოცნებებში, როდესაც მისი მატერიალური ან ფიზიკური მდგომარეობა მისი ოცნების უკუპროპორციულია.

აუ რა ტრაკიაქვს მისექსავდა კაცი...
ჰაჰ,მთვარეზე მოჯმა არ გინდა ?!