0

ფაჩიკოს გარმონი

გამოიყენება აბსოლუტურად ყველა სიტუაციაში ,თუმცა განმარტება არ გააჩნია

ეს ჭურჭელკ სულ დასარეცხია ფაჩიკოს გარმონივით