0

ორი კაცი რო გეუბნება ფეჩი ხარო ბოლი უნდა აუშვა

ტერმინი რომელიც გამოიყებება იმ ადამიანის დასაშოშმინებლად რომელიც არ ეთანხმება საუბრის სხვა თანამონაწილეების აზრს და ჯიუტად ცდილობს თავისი დაამტკიცოს

-ბიჭო უეჭველი ვიცი ეგრე არ იყო, იქ ვიყავი და მახსოვს
-ბიჭო ორი კაცი რო გეუბნება ფეჩი ხარო ბოლი უნდა აუშვა და გაჩუმდი ეხლა