0

გაკიდებული იყიდე?

ეს წინადადება გამოიყენება იმ ადამიანის მიმართ ვინც სიგარეტს ღერი ღერზე ეწევა.

- ( ამოიღო მეხუთე ღერი)
-ძმაკაცი: გაკიდებული იყიდე ეგ სიგარეტი შეჩემა?