0

გაპობა

სიტყვის ხმარება შეიძლება მაშინ როდესაც საუბრობთ გოგონაზე ან რაიმე საგანზე

გუშინ ის გოგო გავაპე (სმაში ან ტყვნაში)
გუშინ შეშა გავაპე