0

ტრაკისქიცინი

სიმრავლე მოიცავს ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც ემსახურება პიროვნების წარმატებას და განვითარებას თავისზე მაღლა მდგომი ადამიანის ხარჯზე. რაც უფრო იზრდება ამ ქმედების სიხშირე, მით უფრო იზრდება თანამდებობა/სხვა.

.