0

გაზდა-გამრავლება

სიტყვა, რომელიც გულისხმობს ყველაფერ კარგს პიროვნებისთვის, რმელიც აცემინებს.

- ფცხეეეე!
- გაზდა-გამრავლება ძიაგენაცვალოს!