0

დედას გული!

მოფერებითი სიტყვა, რომელიც მხოლოდ შვილის მიმართ გამოიყენება ძალიან მწირი ფანტაზიის უნარის გამო.

- ვუიმეე!! დედას გული!