რამეს ვიზამ - განმარტებები - ბიძერი
1

რამეს ვიზამ

გამოცდებისთვის განწირული მოსწავლის იმედის მომცემი სიტყვები

-ბიჭო გამოცდებზე რას შვები?
-რამეს ვიზამ