0

ზუკო

90-იანებში გავრცელებული მომაკვდინებელი ფხვნილი, რომლის წყალში გახსნისას მიიღებოდა სხვადასხვა არომატის წვენები.
მას სასწაულად გადაურჩა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა.

"ზუკო კლავს"
"ზუკო იწვევს კანის ნაადრევ დაბერებას"