რისკი - განმარტებები - ბიძერი
1

რისკი

როდესაც კუჭი გაქვს აშლილი და გაკუება გინდა

ამ წუთას ჩევიჯვი