0

დოდოლა ყლე(დოდოლა)

ეს სიტყვა ხმარებაშია როდესაც ადამიანი იმდენად გამოყლევებულია რომ მას დოდო ყლეს ვერ უწოდებ

-ეს დოდოლა აქ რას აკეთებს?