0

მუხლზე გადატყვნა

ზეციური ილეთით ვისამე სუსტის ვისამე ძლიერის მიერ ხერხემლის ქვედა ნაწილის შუა მალის მიჩათლახება ამათუ ზევით მოხსენიებული მუხლისდა მიერ

თანოსმა ლოკი ეგრე მუხლზე როგორ გადაატყნა??