1

შე ყლ*ო

ფრაზა რომელიც ხშირად გამოიყენება არგუმენტის გარეშე დარჩენილი მეგობრის მიერ.

-შე ყლ*ო