გადრინგვა - განმარტებები - ბიძერი
0

გადრინგვა

ჯოკერის თამაშის პროცესში გამოყენებული სიტყვა რომელიც "გახიშტვას" აღნიშნავს

-გაიდრინგა