1

იდინახუი!

რუსული ენიდან დამკვიდრებული წინადადება, ბარბარიზმი, რომელიც ქართულ ენაში გამოიყენება როგორც ერთი სიტყვა. გამოიყენება როდესაც წარმომთქმეს სურს ადრესატი თავიდან მოიცილოს ან მის მიმართ საყვედური გამოთქვას.

- წამო რა წამომყევი, გთხოვ...
-- იდინახუი რა!

- დღეს ვერ ვიშოვე და ხვალისთვის დაგიბრუნებ ok?
-- ეე იდინახუი რა!